Konstnärliga fakulteten
i Malmö

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör den konstnärliga fakulteten inom Lunds universitet och innehåller:

Konsthögskolan i Malmö
Musikhögskolan i Malmö
Teaterhögskolan i Malmö

Kulturnatt 2014

Läs hela vårt program här


rubrik

 Nov 28-Dec 3 Malmö, Sweden

IAC
Read more [pil]

Web page: www.teatrweimar.se/tacitorloud

UKÄ:s beslut av utvärderingarna av konstnärliga examina har publicerats i dag 28/5.

Vilka fina resultat för vår fakultet!

Omdömena som de olika examina vid vår fakultet fick:

Fri Konst, konstnärliga kandidat- och masterexamina fick båda mycket hög kvalitet.

Läs mer

Musik, konstnärliga kandidat- och masterexamina  fick båda
hög kvalitet.

Läs mer

Scenisk gestaltning (skådespelarkonst/teater), konstnärliga kandidat- och masterexamina fick båda hög kvalitet.

Läs mer

Disputation i Musikpedagogik

Sven Bjerstedt disputerar i ämnet musikpedagogik med sin avhandling "Storytelling in Jazz Improvisation. Implications of a Rich Intermedial Metaphor." Fakultetsopponent är Ingrid Monson, Quincy Jones Professor of African American Music, Harvard University.

Tid: 2014-05-09 kl. 10.00
Sluttid: 2014-05-09 kl. 12.00

Plats: Lilla salen, Musikhögskolan

Läs gärna mer om Svens forskning i
Sydsvenskans artikel:

http://www.sydsvenskan.se/lund/imported-22

50% SEMINARIUM

Doktorand Bruno Faria presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt i en konsert/presentation och seminarium
Tisdagen 3 juni samt 4 juni
Läs mer

50% SEMINARIUM

Doktorand Peter Spissky presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt i en konsert/presentation och seminarium
Måndagen 24 februari
Läs mer

25% SEMINARIUM

Doktorand Thanh Thuy Nguyen presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt i ett performance/seminarium.
Onsdagen 5 februari
Läs mer

För närvarande finns inga inlagda händelser under den valda perioden.

Nya dokument

Slutseminarium vid Musikhögskolan i Malmö
Den 2 oktober hålls slutseminarium för doktorand Sven Bjerstedts avhandlingsmanus.
Ytterligare information

Seminarier vid Teaterhögskolan i Malmö
Den 2–3 september hålls 50%-seminarium för doktoranderna Petra Fransson och Christina Ouzounidis respektive avhandlingsarbete.
Ytterligare information

Handläggning av befordringsärenden

Handläggning av befordringsärenden inom Musikhögskolan i Malmö

Jämställdhetsbokslut 2013

Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering 2013

Mall för institutionernas handlingsplan för jämlikhet
Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Konstnärliga fakulteten 2013-2016

Studentbarometern
Performing Arts
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00