Konstnärliga fakulteten
i Malmö

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör den konstnärliga fakulteten inom Lunds universitet och innehåller:

Konsthögskolan i Malmö
Musikhögskolan i Malmö
Teaterhögskolan i Malmö

EXAMENSUTSTÄLLNING - BFA3

Dags för årets examensutställning med elever från kandidatprogrammet i fri konst.

Öppettider tis - sön 13.00 - 17.00

Vernissage 14/3, kl 17.00 - 20.00

 Poster Examensutställning

 

50% SEMINARIUM

Doktorand Peter Spissky presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt i en konsert/presentation och seminarium
Måndagen 24 februari
Läs mer

25% SEMINARIUM

Doktorand Thanh Thuy Nguyen presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt i ett performance/seminarium.
Onsdagen 5 februari
Läs mer

Docentföreläsning i musikpedagogik

Välkommen till en föreläsning av Bo Nilsson, filosofie doktor i musikpedagogik och universitetslektor i pedagogik, torsdagen den 30 januari 2014, kl. 13–14, på Inter Arts Center, Bergsgatan 29 i Malmö.
Ämne: Musikalisk tillgänglighet i en digital tidsålder

Mer information

För närvarande finns inga inlagda händelser under den valda perioden.

Nya dokument

Slutseminarium vid Musikhögskolan i Malmö
Den 2 oktober hålls slutseminarium för doktorand Sven Bjerstedts avhandlingsmanus.
Ytterligare information

Seminarier vid Teaterhögskolan i Malmö
Den 2–3 september hålls 50%-seminarium för doktoranderna Petra Fransson och Christina Ouzounidis respektive avhandlingsarbete.
Ytterligare information

Handläggning av befordringsärenden

Handläggning av befordringsärenden inom Musikhögskolan i Malmö

Jämställdhetsbokslut 2013

Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering 2013

Mall för institutionernas handlingsplan för jämlikhet
Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Konstnärliga fakulteten 2013-2016

Studentbarometern
Performing Arts
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00