Inter Arts Center

Inter Arts Center

Inter Arts Center är en mötesplats för olika konstarter, forskare och konstnärer, konst och modern teknik, de olika institutionerna inom Konstnärliga fakulteten i Malmö samt konstnärer utanför dessa.

Inter Arts Centers hemsida


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00