Körcentrum Syd

I körlivet ryms möjligheter som i andra sammanhang kan vara svåra att förena.

För att ta vara på dessa och bana väg för framtida sånglust har utbildningsväsendet, konsertinstitutioner och körlivet i södra Sverige slutit sig samman och bildat Körcentrum Syd.

Formellt är Körcentrum Syd en centrumbildning vid Lunds Universitet, med ett kansli placerat vid Musikhögskolan i Malmö.

Centrumet startade i december 2007 och har som mål att i dialog mellan olika aktörer, stärka körlivet nationellt och internationellt genom att samordna och initiera utbildning, konsertproduktioner och forskning.

Körcentrum Syds hemsida


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00