Nationella konstnärliga forskarskolan

Nationella konstnärliga forskarskolan

Den konstnärliga forskarskolan syftar till att stärka den framväxande konstnärliga forskningen och att placera svensk konstnärlig forskning i en internationell frontlinje.

Forskningen kommer att leda till nya insikter i konstnärligt arbete.

Avsikten är att bidra till att utveckla forskningsmiljön inom området, både nationellt och vid de medverkande institutionerna.

Forskarskolans bas utgörs av en årligen återkommande större doktorandkonferens samt workshops och seminarier.

Inom dessa miljöer diskuteras pågående doktorandprojekt samt andra ämnen med relevans för forskarskolan.

Den tillämpar löpande antagning och beräknas examinera ett drygt 20-tal doktorander under perioden 2010–2015.

Forskarskolan organiseras i samarbete mellan högskoleinstitutioner från flertalet lärosäten i landet med konstnärlig masterutbildning eller forskarutbildning.

Medverkande institutioner


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-30

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00