Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning

vid konstnärliga fakulteten
Forskning på det konstnärliga området kännetecknas av en mångfald av kunskapsformer, där angreppssätt, teorier, metoder och samarbetspartners hämtas från många håll. Det specifika för forskningen vid den konstnärliga fakulteten är uppdraget att även utveckla den konstnärliga forskningen och i detta arbete framhålla den konstnärliga kunskapens och den konstnärliga forskningens egenart.

Kunskap på det konstnärliga området kan manifestera sig och uttryckas på en mängd olika sätt varav några skiljer sig från det slags kunskap som dominerar på andra akademiska områden. Att kommunicera konstnärlig kunskap, vilket är en väsentlig uppgift för den konstnärliga forskningen, kräver särskilda strategier och metoder. Dessa är delvis olika för olika konstarter. Konstnärlig forskning kan exempelvis kännetecknas av att kunskapsbildningen uppstår och utvecklas i kreativa möten, samt av att det reflekterande arbetet utgör en integrerad del av det konstnärliga arbetet.

Forskningen och forskarutbildningen vid Konstnärliga fakulteten i Malmö bedrivs vid centrumbildningen Inter Arts Center samt vid de tre skolorna. Vid Konsthögskolan bedrivs forskning och forskarutbildning i ämnet fri konst, vid Teaterhögskolan i ämnet teater. Vid Musikhögskolan bedrivs forskning och forskarutbildning på musikområdet inom ramen för två ämnen som beforskar två aspekter av musik: konstnärlig forskning i musik och musikpedagogik. Ämnena utgör så att säga två sidor av samma mynt; i många avseenden överlappar de varandra, och ett viktigt mål är att vidareutveckla och stärka den gemensamma forskningsmiljön. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och studerar alla former av musikaliskt lärande

 

IAC
Vita rummet - Inter Arts Center

 

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se