Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Adriana Di Lorenzo Tillborg

doktorand - musikpedagogik

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på institutionen kulturskolan i Sverige. Begreppet kulturskola refererar till både kommunala musikskolor och tidigare kommunala musikskolor som expanderat med minst två andra estetiska ämnen, exempelvis drama och dans.

Kulturskolan finns representerad i nästan alla svenska kommuner och den når många barn och unga både i frivillig verksamhet och i den obligatoriska skolan. Trots det har institutionen inte några styrdokument på nationell nivå. Kommunerna kan själva bestämma om de vill finansiera en kulturskola och vad de lokala styrdokumenten ska innehålla.

Den nuvarande situationen är dock på väg att ändras med ett utredningsuppdrag från regeringen till Monica Lindgren, professor i musikpedagogik. Uppdragets mål är att undersöka de möjliga hinder för deltagande i förhållande till kön, etnicitet, ekonomisk situation, funktionsnedsättning eller andra möjliga aspekter som kan finnas att föreslå hur man kan säkra tillgång till utbildade lärare för institutionen, samt att i slutändan föreslå en nationell strategi samt att redovisa både för- och nackdelar med en nationell styrning.

Syftet med mitt avhandlingsprojekt är att undersöka kulturskolan som institution samt den förändringsprocess den står inför med framtagandet och införandet av styrdokument på nationell nivå.

Undersökningen görs med mixed methods för att få fram både det generella och det unika. Den kvantitativa delen av projektet består av en enkätundersökning som skickats till alla kulturskolechefer i Sverige. Delar av datamaterialet har presenterats i min masteruppsats. Den kvalitativa delen av projektet består av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer med strategiskt valda kulturskolechefer ur enkätundersökningen.

Chefsperspektivet har inte varit objekt för svensk musikpedagogisk forskning tidigare. Med tanke på det stora ansvaret kulturskolecheferna har och den pågående förändringsprocessen, fyller denna undersökning ut kunskapsluckor i en tid av omprövningar av kulturskolans uppdrag.

Studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv och kulturskolan ses som en social praktik där de enskilda individerna specialiserar sig på någon aktivitet så att färdigheter och kunskaper blir bestående, lever kvar över generationer, utvecklas och sprids.

Jag hoppas kunna bidra till ny kollektiv kunskapsbildning om kulturskolan, vilket kan leda till utveckling av pedagogiska, demokratiska och organisatoriska aspekter av verksamheten.

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Adriana Di Lorenzo Tillborg