Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pågående projekt

Camilla Jonasson

Forskningsområde: Genus och musikskapande med digitala verktyg.

Syftet med min studie är att undersöka på vilket sätt genusnormer kan utmanas i ett musikskapande med digitala verktyg. Mitt specifika forskningsintresse för avhandlingen är att undersöka musikskapande med digitala verktyg utifrån ett musikpedagogisk och kulturfeministiskt perspektiv. Med mitt avhandlingsarbete vill jag bidra till att öka kunskapen om hur jämställdhet kan uppnås inom såväl det musikpedagogiska forskningsfältet som inom musikområdet i stort.

I syfte att besvara frågan kommer jag undersöka och beskriva hur digitala verktyg används i musikskapande bland unga i åldern 13-19 år som identifierar sig som flickor eller kvinnor. I min studie planerar jag att följa musikskapandet som sker i skolan men också på fritiden. Metodologiskt har jag för avsikt att använda mig av visuell etnografi baserad på foto, film och sociala medier. 


Research area: Gender and creative music making with digital tools

The aim of my study is to examine how gender norms can be challenged in creative music making by using digital tools. My specific research interest of this thesis is to explore music making with digital tools based on a music pedagogical and feminist cultural studies perspective. With this thesis, I want to increase the knowledge of how equality can be achieved from a music pedagogical research field perspective as well as in the music field in general. 

In order to answer the question I want to examine and describe the process of music making applying digital tools among young people aged between 13 and19 who identify themselves as girls or women. I will study the creative music making, which takes place in school but also at leisure time. Methodologically I intend to use visual ethnography based on photography, video and social media.