Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Publikationer

Eva Sæther

Publicerat:

 

Mars, A., Sæther, E. & Folkestad, G. (2014). Musical learning in a cross-cultural setting: a case study of Gambian and Swedish adolescents in interaction. Music Education Research. doi: 10.1080/14613808.2014.930120

Houmann, A. & Sæther, E. (2014).  Kreativa och konstnärligt inspirerade metoder för reflektionsarbete i skrift och tanke – konsten att skriva ett självständigt arbete. Utvecklingskonferens 13.  I  Å. Lindberg-Sand (Red.) Att skriva för att leva, lära och lyckas. Lund 24 oktober 2013. Proceedings (s. 79).  Lund: CED, Lunds Universitet.

Sæther, E. (2014). Didaktiska irritationer i musiklärarutbildning – om kulturmöten och beredskap för pedagogisk utveckling. I A. Persson & R. Johansson (red:er) Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet (s. 413-428 ). Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds Universitet.

Sæther, E. (2014). Med repertoar för stabilitet och förändring. Kvinnliga traditionsbärare i Gambia. I S. Östersjö (Red.) Spår av musik (s. 92-113). ForMuLär – Forum för musikaliskt lärande. Malmö: Musikhögskolan i Malmö.

Houmann, A. & Sæther, E. (2014). Using a survey on creativities as reflective practice and for reforming practice in music teacher education. I P. Burnard (Red.) Creativities in higher music education: International perspectives and practices (s. 174-185). Oxford: Routledge

Hebert, D. & Sæther, E. (2013). ”Please, give me space”: Findings and Implications of the GLOMUS Intercultural Music Camp, Ghana 2011. Music Education Research MER. DOI: 10.1080/14613808.2013.851662, http://dx.doi.org/10.1080/14613808.2013.851662.

Sæther, E. (2013). Insight through participation –Bridging the gap between cultural anthropology, cultural studies and music education. I P. Dyndahl (Red.) Instersection and interplay. Contributions to the cultural study of music in performance, education and society (s. 21-34). Perspectives in Music and Music Education no 9. Malmö: Malmö Academy of Music, Lund University.

Sæther, E. (2013). The art of stepping outside comfort zones: Intercultural collaborative learning in higher music education. I H. Westerlund &  H. Gaunt (red:er) Collaborative Learning in higher music education: Why, what and how?(s. 37-48). London: Ashgate.

Sæther, E. (2012). Den underfundige betraktaren. I P. Berry (red.) If I were a Drongo bird. Tankar om längtan, fantasi och skaparkraft tillägnade Håkan Lundström (s. 191-194). ForMuLär – Forum för musikaliskt lärande. Malmö: Musikhögskolan i Malmö.

Sæther, E. (2012). Review of critical ethnographic practice by Jean Lave. Ethos, 40 (4), 1-3. American Anthropological Association.

Sæther, E. & Sköld, P. (2012). The tale of creative learning. Jam2Jam as a tool for understanding the role of music in media. I A. Brown (red.) Sound musicianship. Understanding the Crafts of Music (s. 311-320). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Sæther, E. (2012). Intercultural tensions and creativity in music. I G. Mc Pherson & G. Welch (red:er), The Oxford handbook of music education vol. 2 (s. 354 - 370). New York: Oxford University Press.

Sæther, E. (2011). Musik som mat. I J. Stenström & P. Lindström (red.) Lunds universitets kokbok (s. 56-57). Stockholm: Atlantis

Sæther, E. (2011). Prescript: Travel sickness, cultural autonomy and the insider/outsider dilemma. Finnish Journal of Music Education, 14(1), 87-89.

Sæther, E. (2011). CD production fights school failure – sociability by music. I A. Brader (red.) Songs of resilience (s. 221-238). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Sæther, E. (2010). Music education and the other. Finnish Journal of Music Education, 13(1), 45-60.

Sæther, E. & Hofvander Trulsson, Y. (2010). Att vara i takt med andra – en musiklärares utmaningar. I H. Lorentz & P. Lahdenperä (red:er), Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar (s. 109-131). Lund: Studentlitteratur.

Clausen, B., Hemetek, U., Sæther, E. & European Music Council (red:er) (2009). Music in motion. Diversity and dialogue in Europe. : Bielefeld: transcript.

Sæther, E. (2009). A musician’s narrative. I Mans, M. Living in worlds of music: A view of education and values. New York: Springer.

Sæther, E. (2008). Elefanterna och mobilen {The elephants and the mobile}. I M. Cronqvist. & H. Sandberg, H. (red:er), Tempo - om fart och det föränderliga. Göteborg/Stockholm: Makadam.

Sæther, E. (2008). When minorities are the majority. Voices from a teacher/researcher project in a multicultural school in Sweden. Special issue of Research Studies in Music Education, RSME. Pedagogis of inclusion in music education: international perspectives, 30(1), 25-42.

Burnard, P. , Dillon, S. , Rusinek, G. & Sæther, E. (2008). Inclusive pedagogies in music education: International comparisons of music teachers’ perspectives from four countries. International Journal of Music Education: Practice, 26(2), 109-126.

Sæther, E. (2007). Rapport till Myndigheten för Skolutveckling, ”Social integration genom musik”, SIM. http://www.sim-project.se/

Sæther, E. (2007). On a Swedish Academy of Music and singing elephants in Gambia. I M.S. Cohn, M.S. (red.), Music in Time. Multi-culture, synthesis and collaboration (s.79-85). Jerusalem: Jerusalem Academy of Music and Dance.

Sæther, E. (2007). The Oral University. Learning from cultural meetings. I Folkestad, G. (Ed.) A Decade of Research in Music Education. Malmö: Malmö Academy of Music.

Sæther, E. (2006). Hybriditet och gränsöverksridande musiklärare {Hybridity and border crossing music teachers}. I H. Lorentz & Bergstedt, B. (red:er), Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer (s. 71-85). Lund: Studentlitteratur.

Sæther, E. (2006). Promoting social inclusion through good practice in music education. Sounds in Europe,spring 2006, 10-11.

Sæther, E. (2004). Musikens förhållande till identitet och makt i det mångkulturella samhället: ett bidrag från det musikpedagogiska fältet {Music´s relationship to identity and power in the multicultural society: a contribution from the field of music education}. I B. Bergstedt, B & H. Lorentz, H (red:er), Lärandets skilda vägar: om kunskapsbildning i mångkulturella kontexter (s. 29-40). (Pedagogiska rapporter: 2004:83). Lund: Lunds Universitet, pedagogiska institutionen.

Sæther, E. (2004). Den gränsöverskridande musikläraren. Kulturmötet som metod i musiklärarutbildningen. I O. Pripp (red.), Mångfald i kulturlivet. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Sæther, E. (2003). The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. Malmö: Malmö Academy of Music.

Becker Gruvstedt, M, & Sæther, E. (2002). Cultural encounters as a prompting force. In H. Lundström (Ed.), The musician in new and changing contexts (s.41-49) (Perspectives in music and music education, no 3). Lund: Malmö Academy of Music, Lund University.

Sæther, E. (2000). Educating musicians on the kora and singing. In G.M. Oliva (Ed.), The musician’s role: New challenges. (Perspectives in music and music education, no 2). Lund: Malmö Academy of Music.

Becker Gruvstedt, M., Olsson, B. I. & Sæther, E. (2000). World Music School. Musikundervisning i en mångkulturell skola. (Perspectives in music and music education, no 1). Lund: Malmö Academy of Music.

Lundström, H., Olsson, B.I., Sæther, E., & Svensson, S. (1998). Higher music education in a multicultural society. In B. Lundquist & C.K. Szego (Eds.), Music´s of the world’s cultures. A source book for music educators. ISME, University of Reading.

Sæther, E. (1994). Från brygd till salladsskål {From brew to sallad bowl}. I O. Ronström & G.Ternhag, G. (red:er), Texter om svensk folkmusik, från Haeffner till Ling (s. 239-244). Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademien.

Sæther, Eva (1993). Training Swedish music teachers in Gambia. I M. Lieth-Philipp & A. Gutzwiller (red:er), Teaching Musics of the World. The second international symposium, Basel 14-17 October 1993. Philipp Verlag, 1993.

Sæther, Eva (Red). (1993).”På jakt efter en mångkulturell musiklärarutbildning”, (Musikpedagogik, forskning och utveckling, 1993:2.) Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.


Presentationer vid konferenser:
 

“Playing with inclusion. Pecha Kucha”. Music in the schools & teacher education commission (MISTEC) commission. Curitiba, Brazil, 16/7, 2014.

“Music in schools and teacher education: Exemplary approaches and future directions. El Sistema as a system for school music development.” 31st ISME World Conference on Music Education. Listening to the musical diversity of the world. Porto Alegre, Brazil. 22/7, 2014.

“El Sistema in Sweden – a radical music education project?” Med Monica Lindgren och Åsa Bergman. NNMPF, Knowledge Formation in Music, Stockholm, 23/4, 2014.

“Livspussel och kärriärvägar”. Deltagare i paneldebatt vid seminarium för doktorander och handledare på Campus Helsingborg, Forskarutbildning i focus. Helsingör, 28/4, 2014.

“Inkludering av vad och vem? En forskningsanknuten spaning kring framtidsfrågor för musikpedagogisk praxis.” SMoK:s Rikskonferens i Skövde, 26/3, 2014.

“Kreativa och konstnärligt inspirerade metoder för reflektionsarbete I skrift och tanke – konsten att skriva ett självständigt arbete”.  Med Anna Houmann.  Lunds Universitets utvecklingskonferens 2013, 24/10.

Moderator för forskarseminarier vid Folk & Världsmusikgalan, Gävle, 18/4, 2013. Uppdraget delades med Dan Lundberg, Svenskt visarkiv.

“Music in European Classrooms. A comparison of two lessons from Sweden and Germany.” 21st EAS Conference, Leuven, ISME European Regional Conference “The Reflective Music Teacher”, 14/2, 2013.

“Reflections on, in and through creativities – transcending boundaries in higher education”.  Workshop.  21st EAS Conference, Leuven, ISME European Regional Conference “The Reflective Music Teacher”, 14/2, 2013.

“Music in European Classrooms. A comparison of two lessons from Sweden and Germany.” Bundeskongress musikunterricht. Weimar, 22/9, 2012.

“Creativity, Nostalgia and Engagement – Three approaches to music education in a multicultural town in Sweden”. Keynote vid Sibeliusakademin. Teaching music in a multicultural school – seminar for music teachers. Helsingfors, 23/3, 2012.

“Creativities in Practice: Shaping the teaching and learning of music creatively.” Symposium/Workshop vid konferensen musiclearninglive!2012, Institute of Education, London, 13/3, 2012.

“Development of creative didactics in music teacher education: Report on innovating the teacher education program at the Malmö Academy of Music, Lund University”. Cambridge symposium. Creativities: Transcending Boundaries in Higher Music Education (HME). University of Cambridge, Faculty of Education, 20/6, 2011.

“Att lära om – eller lära med? Musikutbildningens och musikens förhållande till identitet och makt i det mångkulturella samhället.” Keynote vid konferensen “Pedagogik och makt i kunskapssamhället”, Västra Götalandsregionens nätverk för interkulturell pedagogic, 20/5, 2011.

“Intercultural creativity: Using cultural meetings as a prompting force for creative learning and change.”.  Invited presentation for the conference “The arts and global dialogue”, 8/3, 2011, Oslo National Academy of the Arts.

“Creativities transcending boundaries. A research and activity based project at Malmö Academy of Music, aiming at transforming the music teacher education.” Nordic working seminar on the research on music teacher education,  6/12, 2010.

“Readjusting the inner compass”. Nordic working seminar on the research on music teacher education, invited presentation for the panel “Music teacher education and the challenges of the multi cultural societies – consequences for research”, 7/12, 2010.

“Interkulturella fallgropar. Om forskningsläget kring mångkulturell musikundervisning.” EU- projektet KRUT, Stenungsund, 11/11, 2010.

“Kreativa lärmiljöer.” Föreläsning vid Musikpedagog 2010, tillsammans med Anna Houmann, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm , 2/11, 2010.

“Intercultural perspectives on music education: Can my music be your music too”? Invited panel chair at International Society for Philosophy in Music Education, 8th ISPME Symposium, Sibelius Academy, 10/6, 2010.

“Jamming with curriculum. Tensions and possibilities.” Presentation vid “The network jamming project: An international study of collaborative media performances”. ISME 2010, Beijing, 3/8, 2010.

“Rethinking professionalism in instrumental teacher education  - response”. ISME 2010, Beijing, 2/8, 2010.

“Songs of resilience: Attracting and sustaining resources for innovative music projects?”. Poster, ISME 2010, Beijing, 2/8, 2010.

“Music education and the Other”. Invited keynote at The Second Symposium on Research on Instrumental and Vocal Pedagogy: Challenges of Multiculturalism, November 14-15, 2009. Sibelius Academy, Helsingfors.

“Imaginary homelands and youth culture – strategies for music making in immigrant communities”. EMC conference: Extra! Exchange Traditions. Immigration and Multiculturalism. The Musical Dimension. April 24, 2009, Athens.

“Here´s a new instrument, how would you use it? A comparison of six case studies examining the co-development of jam2jam software instrument and experience design in schools in four countries.” Co-presented with Alex Ruthman, USA and Steve Dillon, Australia. The Sixth International Research in Music Education Conference, RIME, University of Exeter,14–18 april 2009.

“You don´t really want to be that mixed: Insiders’ voices from a multicultural classroom”. Peer reviewed paper presented at the 17th MISTEC International Seminar, July 14-18, Frascati, Rom, 2008.

“The issue of otherness”. Presentation in the symposium “Embracing diversity: A new ISME policy on cultural diversity in music education.” 28th World Conference of the International Society for Music, July 20 – 25, Bologna, 2008.

“Inclusive research for inclusive practice. Methodological aspects emanating from a teacher/researcher project in a multicultural school in Sweden”. Peer reviewed paper presented in the symposium “International perspectives on pedagogies of inclusion in music education: Theorising practice.”. 28th World Conference of the International Society for Music, July 20 – 25, Bologna, 2008.

“Singing meaning. On communalities in meaningful music education in the oral university of Mandinka tradition and Western music teacher education”. Peer-reviewed paper presented at the 28th World Conference of the International Society for Music, July 20 – 25, Bologna, 2008.

“En presentation av KIKK och SIM, kompetenscentrum och forskningsprojekt kring interkulturell musikundervisning”. NordTrad, Musikhögskolan i Göteborg. April 17, 2008.

“Why not make sure that you become a good teacher? Voices from a Teacher7Researcher Project in a Multicultural School in Sweden. “ Musica Ficta/Lived Realities. A conference on Engagements and Exclusions in Music, Education and the Arts. Faculty of Music, University of Toronto. Januari 24 – 27, 2008

“Swedish fiddles and singing elephants in Gambia”. Konferensen “ The contribution of music and dance education to the preservation of traditional cultures as living entities”. Jerusalem Academy of Dance, December 9-10, 2007.

“Promoting inclusion in music education: International comparisons of key issues of teaching and learning as perceived by music teachers from four countries.” Research in Music Education Conference. RIME 2007.  University of Exeter, 10-14 April 2007.

 “It is good to learn how to be in rhythm with the others”.

Mix It. Young people with migrant background in music projects. Symposium of the European Music Council in cooperation with the broadcasting station Deutsche Welle. 3-5 november, 2006.

“It is good to learn how to be in rhythm with the others-

Student notions and teacher strategies in a segregated, multicultural school in Sweden”. 27th ISME World Conference, Malaysia, Kuala Lumpur Convention Centre 16-21 July, 2006

”99% immigrants, 100%music”. Seminario Internacional Complutense De Investigacion en Educacion Secundaria. Universidad Complutense de Madrid. SICIEM 2005, 16 – 18 June, 2005.

”To be in tune with the others”. East Anglian Researchers (EARS) in Education Seminar. Investigating Teaching-Learning Interactions from Different Cultural Perspectives. 29 januari, 2005.

”Learning processes in the multicultural music society.” Key note lecture. Course arranged by the Nordic network for music education

(Nordplus) in Malmö and Copenhagen 9 - 13 Nov, 2004.

”Lessons from the Oral University. On practical consequences of cultural meetings and a dissertation on ’other’ attitudes to music.” Granada, MISTEC, 5-9 juli, 2004.

”The Oral University. On Mandinka jalis and their possible impact on western music teacher training.” NNMPF, Hanaholmen, Finland, 18-21 april 2002.

”The interculturally competent pedagogue”. EAS, Riga, 10-13 May, 2001.

”World Music School - evaluation”, ISME, Malmö, april 1999.

”Efter Gambia? Långsiktiga effekter av Gambia - kursen ”. Pilotutbildning för Sveriges Musikhögskolor, januari 1998, Musikhögskolan i Malmö. 

”Gambian Music for Gambian Children - about Gambia´s first open music school built on traditional music.” 23rd ISME World Conference, Pretoria, South Africa, July 1998.

”Cultural Encounters as a Prompting Force”. 1998 Seminar on the Education of the Professional Musician, July 1998 och 23rd ISME World Conference, Pretoria, South Africa.

”Rosengård - a laboratory for multicultural music teaching.” Fourth International Symposium on Teaching World Music, Dartington, 1997.

”I think they have learnt how we Africans welcome people - om konsten och konsekvensen av att förlägga musiklärarutbildning i Gambia.” Nordisk konferens om världsmusik och mångkultur, Stockholm, 1996.

”Swedish Musicteachertraining in Gambia - a Model for Multicultural Teachertraining”, ISME, Amsterdam, 1996.

”Masterdrummer på Musikhögskolan. Reflektioner inifrån Musikhögskolans mångkulturprojekt”, konferensen ”Världen i Skolan”, Musikhögskolan i Göteborg, 1996.

”The methodology of a jali” or ”Educating musicians on the kora and singing”, ISME, Malmö, 1996.

”Training Swedish Music Teachers in Gambia in Search of a Model for Multicultural Music Education”, ICTM, Berlin, 1993.

”Studier i främmande kulturs musik - att utbilda svenska musiklärare i Gambia”, NMPU-konferens, Järvenpää, 1993.