Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pågående projekt

Pågående forskningsprojekt:

"ARTs, agency and social mobility: Intergenerational transmission of Sami culture in family, educational and community settings (ARTIS). Projektledare: Fil. dr Ylva Hofvander Trulsson, lektor i pedagogik, inriktning musik.
(”Konst, handlingsutrymme och social mobilitet: samisk kulturöverföring i familj, skola och omgivande samhälle”.)

PI/huvudforskare: Dr. Ylva Hofvander Trulsson, på 80%.

Medforskare: Prof. Göran Folkestad, på 25%.

Critical friends: Prof. Pamela Burnard University of Cambridge, samt Prof. Petter Dyndahl vid Högskolan i Hedmark, Norge.

Projektet kommer generera nya frågor och ny kunskap kring hur samer ser på kultur och kulturöverföring mellan generationer samt hur ansvariga tjänstemän inom kommuner med stor andel samer i Sverige och Norge ser på samisk kultur och dess roll i samhället.

Projektet, som utgör en kombination av utbildningsforskning och kulturforskning med minoritetsperspektiv, undersöker hypotesen att kulturella uttrycksformer är ägnade att stärka minoritetskulturer och i avsaknad av desamma, försvaga. Exempel på dessa kulturformer är musiken, sången och hantverket. Fokus i detta projekt ligger på den specifika samiska musikens betydelse för den samiska kulturen i Sverige och Norge. Ylva Hofvander Trulssons pilotstudie visar att samiska barn- och ungdomar är underrepresenterade i kulturskolor och att det råder brist på lärare i samisk musik och konst. Den utbildningsstrategiska frågan blir därför hur samisk kultur kan göras tillgänglig för barn och ungdomar med samisk bakgrund.

Studien undersöker hur överföring av samisk musik och kultur kan komma till uttryck i form av handlingsutrymme och social mobilitet inom familj, och i mötet med skola och omgivande samhälle.

Abstract

For the Sami, assimilation processes into the majority society have led to the loss of capital (economic, social and cultural). Today, the narratives of many older Sami convey feelings of shame for their culture. In a recent report half of the Sami school children in Sweden had experienced mistreatment because of their Sami heritage. A pilot study, where the PI interviewed eight principals at ’municipal school of music and arts’, in Sapmi, revealed a lack of knowledge of Sami representation in their courses. In addition, there were no teachers specialised in Sami music and arts in these schools. Two representatives from a Sami parent organisation emphasised a general challenge in making Sami culture and language visible and accessible for the children and adolescents within the majority society. The present project will study the intergenerational transmission of discourses of culture and arts education and its relation to the concepts of identity, empowerment and social mobility in the Sami group. The methodology is based on cultural analysis. The empirical data will be primarily derived from interviews with an open-ended design. A total of approx. 48 participants will be recruited, divided into four focus groups, Sami parents in Sweden and Norway, Sami adolescents (aged 12 to 19 years) in Sweden and Norway, and individual interviews with art- and educational council officials from four municipalities in Sweden and Norway.