Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hantering av restriktioner och covid-19

vid konstnärliga fakulteten

Lunds universitet har beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer åter får genomföras i universitetets lokaler från och med den 15 juni 2020, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 efterföljs.

Prioritet ska ges undervisning och examination som inte kan eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras på distans och inga samlingar får omfatta fler än 50 personer.

Det är dekan för respektive fakultet som närmare beslutar hur detta ska genomföras (kan inte delegeras vidare). Dekan har gett prefekter och föreståndare vid fakulteten i uppdrag att inkomma med beskrivningar av hur de ska bedriva respektive verksamhet senast den 21/8.

 

200615; Dekan vid den konstnärliga fakulteten beslutar att:

 • Undervisning och examination ska bedrivas digitalt i så hög utsträckning som möjligt. Dock kan återgång till campusundervisning vid fakulteten ske från 15 juni 2020, under förutsättning att rektors beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.  
   
 • Prioritet ska ges undervisning och examination som inte kan eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras på distans. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. 
   
 • Inga samlingar får omfatta fler än 50 personer. För att möjliggöra dessa utbildnings-/examinationsmoment måste särskild uppmärksamhet ägnas schemaläggning och logistik kring in- och utpassering till lokalerna. Prefekt ansvarar för att tillse att så sker. 
   
 • Bibliotek, läsplatser och grupprum bör hållas tillgängliga för studenterna så långt möjligt med hänsyn taget till åtgärder för minskad smittspridning. 
   
 • Prefekt ansvarar för att eventuella beslut om ändring av kursplan dokumenteras, diarieförs och kommuniceras till berörda studenter. Samråd ska ske med berörd studentkår. Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring. 
   
 • Respektive institution ansvarar för att tillse att erbjuda tilltänkt utbildning helt på distans, för de studenter som inte kan ta sig till Sverige. Detta gäller både för avgiftsbelagda/stipendiestudenter, programstudenter på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt inkommande utbytesstudenter.  
   
   

Sidan uppdateras efterhand som ny information tillkommer

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se