Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Internationalisering

Musik, konst och teater har i alla tider verkat och utvecklats genom gränsöverskridande kontakter, idag i större utsträckning än någonsin tidigare.
De tre institutionerna Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan med sina lärare och studenter samverkar på olika sätt i nätverk och har täta kontakter med systerinstitutioner världen över.
Mycket av dessa kontakter sker i reglerade former genom t ex nätverken Nordplus, Socrates/Erasmus och Tempus.

Institutionerna tecknar avtal och överenskommelser för student- och lärarutbyten, men också intensiv- och utvecklingsprojekt på olika nivåer.
Vid sidan av dessa organiserade utbyten finns en lång rad informella kontakter som är och alltid har varit mycket betydelsefulla.
En kombination av den organiserade verksamheten och de informella kontakterna ger en mångfacetterad plattform för internationellt utbyte.

Utbildningarna inom det konstnärliga området har ett internationellt studieklimat, som i praktiken innebär att den enskilda studenten och läraren i sitt dagliga arbete kan stämma av inriktning och nivå i ett bredare perspektiv än den egna institutionens.
Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap och minnen för livet. Studenterna knyter kontakter som de har nytta av i sin framtida karriär och de utvecklar sitt kunnande, sitt språk och sitt medvetande genom att befinna sig i en ny omgivning och i en ny kultur. Internationell erfarenhet gör också studenterna attraktivare på arbetsmarknaden.

Även centrumbildningen Inter Arts Center (IAC) är aktivt i internationella nätverk med utbildnings- och konstinstitutioner samt utövande konstnärer, vilket resulterar i internationella samarbetsprojekt på IAC, och utomlands.

I takt med den ökade internationaliseringen av Lunds universitetets verksamhet ökar också kraven på att personalen har en internationell utblick och erfarenhet. Åtgärder som syftar till att personalen skall kunna leva upp till universitetets internationaliseringssträvanden är därför en väsentlig del av personalutvecklingsarbetet. Praktiktjänstgöring och internationella studieresor, stimulans till språkutbildning, internationella kurser och konferenser samt lärarutbyten är exempel på aktiviteter i denna riktning.

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se