Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämlikhet

Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete på konstnärliga fakulteten.

Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet utvecklas kontinuerligt och arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Med en inkluderande attityd i verksamheten om ökad mångfald i form av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och eventuella funktionshinder kan en högre kvalitet uppnås.

En jämn könsfördelning i alla delar av organisationen är för oss en självklarhet och ett mål.

Fakultetsstyrelsen för konstnärliga fakulteten ansvarar för frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald. Arbetsmiljö och jämlikhetsarbetet bereds i respektive nämnder. Styrelsen är ytterst ansvarig för strategiska överväganden och ekonomiska initiativ syftande till att främja jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom fakulteten.

Fakulteten är vidare representerat i universitetets Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.

Prefekter eller motsvarande har i sitt ledarskap ett övergripande ansvar för att jämställdhets- och likabehandlingsaspekter beaktas. Alla personer med ledningsansvar på institutionerna har ett ansvar att beakta dessa frågor inom sitt verksamhetsområde.

Jämställdhet

 

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se