Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsarbete

vid konstnärliga fakulteten

Kvalitetsarbete inom högre utbildning handlar om allt arbete som bedrivs för att kontrollera, säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet på alla nivåer. Sedan gammalt utövar universitet kvalitetskontroll av utbildningsresultaten, det vill säga studenternas prestationer, i den examination som äger rum både kontinuerligt och i slutet av varje utbildning. I takt med att uppmärksamheten på studentens lärande ökat har den typ av kvalitetsarbete som kallas kvalitetssäkring blivit allt viktigare. Kvalitetssäkring är säkrandet av de strukturer och processer som skapar den lärandemiljö i vilken studenten utvecklar sina färdigheter och bygger sina kunskaper.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som har uppdraget att granska kvaliteten i den svenska högskolan. Lunds universitet har fastställt principerna för sitt kvalitetsarbete i dokumentet ”Policy och uppdrag rörande kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet”. I denna ger man ger fakulteterna uppdraget att ansvara för kvalitetssäkringen, som har tre delar:

  • utbildningsutvärdering med kollegial granskning
  • interna rutiner för uppföljning av utbildningskvalitet och kvalitetsarbete, samt
  • regelbundna kvalitetsdialoger mellan fakultet och universitetsledningen.

Fakulteterna har det samlade ansvaret för kvaliteten i den egna verksamheten. Enligt universitetets arbetsordning har fakultetsstyrelserna det samlade ansvaret för kvalitets- och utvecklingsarbetet av utbildningar. Fakultetsstyrelserna ansvarar även för efterlevnaden av universitets kvalitetspolicy.

Konstnärliga fakultetens utbildningsutvärdering med kollegial granskning genomförs enligt denna plan:

  • Musikerutbildningen 2017/18
  • Ämneslärarutbildningen 2018/19 (UKÄ)
  • Teaterhögskolan 2018/19
  • Konsthögskolan 2019/20

Konstnärliga fakultetens kvalitetskoordinator, professor Hans Hellsten, arbetar med samordningen av kvalitetsarbetet.

Läs mer här

 

kontakt

Hans Hellsten

Hans Hellsten, Professor
E-post: hans [dot] hellsten [at] mhm [dot] lu [dot] se

Telefon:+46 40 32 54 88