Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nämnder och arbetsgrupper

Följande nämnder och organ ligger under konstnärliga fakulteten.
Söker du protokoll eller relaterad information kan du hitta dessa under länkarna i menyn till vänster.

Konstnärliga fakultetsrådet
Är ett beredande organ till fakultetsstyrelsen i frågor som rör forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Lokala skyddskommittén (LSK)

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå (motsvarande) och stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett arbetsutskott förbereder frågorna inför beslut i LSK.

Arbetsgruppen för beredning av frågor kring jämlikhet
Har som uppdrag att arbeta med och bereda frågor som hör samman med de aktiva åtgärderna enligt diskrimineringslagen, på uppdrag av den lokala skyddskommittén. (LSK) Denna arbetsgrupp har ersatt jämlikhetsnämnden.
Jämlikhetsnämndens tidigare protokoll hittar du här.

Lärarförslagsnämnden
Har i uppgift att i första hand bereda ärenden som gäller sådana akademiska anställningar som kräver doktorsexamen, dvs anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. Nämnden bereder även docenturärenden och anställning av universitetsadjunkter.

 

Sidansvarig: