Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samlokalisering

SAMLOKALISERING AV KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN


På denna sida kan du hitta aktuell information kring projektet "samlokalisering".

Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet består av tre starka konstnärliga högskolor med distinkta profiler och mycket gott renommé. Inför en samlokalisering ska vi behålla, värna och stärka dessa "varumärken", det vill säga den specialiserade undervisning och forskning som bedrivs vid respektive högskola. Verksamheterna bygger på samarbete och samverkan internt, lokalt, nationellt och internationellt - med utgångspunkt i det professionella kulturlivet. Lokaliseringen av och tillgängligheten till ett nytt campus är avgörande för långsiktig framgång. Samlokaliseringen ska därför planeras enligt följande grundförutsättningar:

1. Centralt och attraktivt läge i Malmö som är

- lätt tillgängligt för pågående och framtida samarbeten och ett levande kulturliv
- i nära anslutning till knutpunkter för lokal, nationell och internationell trafik.

2. Förstärker de tre högskolornas enskilda profiler

- verksamhetsmässigt och arkitektoniskt
- med tydliga byggnadsenheter för var och en av de tre högskolorna och
- en sammanbindande enhet för gemensamma funktioner.

3. Ger bättre förutsättningar för hög kvalitet i undervisning och forskning genom

- att skapa mycket goda arbets- och studieförhållanden med
- fokus på verksamheternas särart och kvalitet och
- tätare samverkan mellan de konstnärliga högskolorna

4. Ger ökad synlighet och inflytande

- inom den konstnärliga och pedagogiska utbildningssfären lokalt, nationellt och internationellt
- för den publika verksamheten, samt
- ökad status och förståelse inom Lunds universitet för den konstnärliga fakultetens kunskapsbildning och verksamhet.

5. Säkerställer en ändamålsenlig organisation genom att

- definiera områden för reellt samnyttjande av resurser
- förtydliga relationerna mellan nivåerna fakultet och högskola samt
- definiera Inter Arts Centers roll och uppdrag i en samlokaliserad fakultet.

arrow
Ny rapport om förutsättningarna för fakultetens samlokalisering. (maj -19)

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se