Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt i samlokaliseringsprocessen

Maj 2018

Spring

Arbetet med samlokaliseringen till ett gemensamt campus har under våren 2018 tagit fart igen.

Vi söker på nytt en projektledare och annonsen till tjänsten ligger ute till den 10 maj. Rekryteringsgruppen består av dekan, prefekter och HR-ansvarig. Intervjuer är planerade till början av juni.

Möten med olika delar av Malmö stad har genomförts för att stämma av nuläget för möjliga tomter för nybyggnation eller andra möjliga lokaliseringar. Avstämning med universitetsledningen görs löpande, men den huvudsakliga samarbetspartern inom universitetet är LU-Byggnad.

Arbetsgruppen har fortsatt gå igenom vilka lokaler som kan samnyttjas i ett gemensamt campus och Nästa steg är att gå ett steg vidare tillsammans med LU-Byggnad. I samband med detta har två andra samlokaliseringsprojekt närstuderas: Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitets projekt om ett nytt campus 2025 (https://konst.gu.se/fakulteten/projekt-konst-2025) och HT-fakultetens flytt till LUX häromåret. LU Byggnad gör under maj en marknadsundersökning bland fastighetsägare i Malmö för att se vilka möjliga intressenter som finns. Hela processen från nu till färdigt campus beräknas ta fem till sex år.

Fakultetens ledningsgrupp har haft två extra möten med fokus på samlokaliseringen och gått vidare i de frågeställningar som behöver prioriteras. Ett nytt halvdagsmöte är bokat till den 18 juni. Så snart det finns tillräckligt med underlag kommer förankringsprocess och avstämning med personal och studenter att starta. Ett antal arbetsgrupper inom olika delprojekt kommer då också att tillsättas.

Konsthögskolan flyttar in i sina nya lokaler under sommaren och verksamheten bedrivs där från och med höstterminens start.