Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt i samlokaliseringsprocessen

januari 2018

Samlokaliseringen - nuläge januari 2019

 

Sedan fakultetens samordnare för samlokaliseringen - Fredrik Palmqvist - kom på plats i augusti förra året, har arbetet med vårt kommande nya gemensamma campus tagit ny fart.

  • I december 2018 ledde Lunds universitets projektkontor två workshops med verksamhetsledningen och studentrepresentation. Utgångspunkten var att tre skriftliga underlag måste revideras och kompletteras innan upphandling kan påbörjas: Verksamhetsbeskrivning, lokalprogram samt rumsfunktionsprogram. Syftet med workshoparna var att bidra till samsyn i samlokaliseringsprojektet och få input till kommande arbete [i projektet].
  • Under hösten har möten genomförts med Malmö stads fastighetskontor och planeringsenhet där möjliga platser för ett campus i Malmö diskuterats och därmed har möjlig lokalisering ringats in ytterligare.
  • Under första halvan av februari presenteras ett nytt förslag till lokalprogram som sedan bearbetas av verksamhetsledningen på respektive institution och IAC. Därefter kommer ett antal nya workshops att genomföras med fokus att ytterligare fördjupa och ”stresstesta” de förslag på gemensamma lokaler och resurser som tagits fram.
  • I slutet av februari träffar universitetsledningen Malmö stads ledning för att stämma av deras intresse att underlätta och stödja processen. Underlagen till detta möte arbetar vi tillsammans med LU byggnad intensivt med nu. Det handlar bland annat om ekonomiska förutsättningar, men också för och nackdelar med olika placeringar av campus.

Nästa uppdatering av läget kommer i början av mars eller när något nytt av generellt intresse för medarbetare och studenter händer.

Processfakta:

  • Ansvaret för hanteringen av utveckling av universitetets lokaler ligger på LU byggnad. Tillsammans med dem arbetar fakultetsledningen med förarbete, analys och förankring av projektet.
  • För att upphandling ska kunna påbörjas behöver tre dokument vara färdiga: Verksamhetsbeskrivning, lokalprogram samt rumsfunktionsprogram.
  • Förutom institutionerna är studentkåren en viktig part i arbetet. Likaså kommer alla steg att MBLförhandlas innan beslut i styrande organ.
  • Projektledare fakulteten: Fredrik Palmqvist
  • Lokalplanerare LU Byggnad: Eir Saemundsdottir