Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tidigare val

 

Val till universitetskollegiet

Nu är det snart dags att välja nya representanter till universitetskollegiet för perioden 2015-2018

Den 28 februari 2015 går mandatperioden för ledamöterna i Universitetskollegiet ut och nu är det dags att välja ledamöter till Universitetskollegiet inför kommande mandatperiod 2015-03-01 – 2018-02-28.

Vad är Universitetskollegiet?

I arbetsordningen för Lunds universitet anges att universitetskollegiet (UK) fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. UK ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter.

Mandatperioden är (med undantag för studentrepresentanterna) tre år.

http://www5.lu.se/anstaelld/foer-mitt-arbete/universitetskollegiet

Fastställd röstlängd:

PDF iconrostlangd_universitetskollegiet.pdf

Valberedningens beslut:

PDF iconstyr_2015_182.pdf


Valresultat 2015-02-24

 

Ordföranden finner att följande personer väljs till representanter för
fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare i Universitetskollegiet:

Göran Folkestad, professor i musikpedagogik,
Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria.

Ordföranden finner att följande person väljs till representant för
fakultetens övriga anställda i Universitetskollegiet:

Marta Malmsten, utbildningskoordinator vid Teaterhögskolan.

Ladda ner valprotokollet:

PDF iconvalprotokoll_uk.pdf


Val av dekan, prodekan och till fakultetsstyrelse 2015-2017

Denna webbsida samlar information rörande valprocessen och kommer att uppdateras löpande under 2014 tills styrelse, dekan och prodekan inför kommande mandatperiod har valts. Här finner du bland annat:

  • information kring hur valet går till
  • föreskrifter, nomineringsbrev, och andra styrdokument
  • kontaktuppgifter

 


Valresultat vid elektroniskt val av dekan, prodekan samt övriga ledamöter i konstnärliga fakultetsstyrelsen för mandatperiod 2015-01-01 – 2017-12-31.

PDF iconvalprotokoll_konstnarliga_fakultetsstyrelsen_2014.pdf

 


Tidsplan:

Juni - Val av ledamöter till valberedningen. 

Oktober - Valberedningen presenterar sitt förslag

5 november - 21 november: Val genomförs

Sammanräkning av valresultatet kommer att ske den 25 november kl.10.00 i konstnärliga fakultetens sammanträdesrum, Bergsgatan 31B.

Senast den 27 november ska fakulteten redovisa utfallet av valet för rektor. Sedan fattar rektor beslut om att utse dekan och prodekan.


Vilka får rösta?

De som får rösta är de som är valbara, alltså de anställda vid Konstnärliga fakulteten vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

RÖSTLÄNGD KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN 2014‐10‐01

PDF iconval_dekan_prodekan_kfs_rostlangd_k_141001.pdf