Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Val till valberedning 2017

Valberedningen håller sitt första konstitutionerande möte på fakultetskansliet den 15/5 kl. 16.00


Efter sammanräkning av valresultat vid elektroniskt val (perioden 20 april - 4 maj 2017) till valberedningen, finner ordföranden att följande personer väljs till representanter i Konstnärliga fakultetens valberedning:

 • Håkan Rydin, Musikhögskolan
 • Anna Cronberg, Musikhögskolan
 • Hans Pålsson, Musikhögskolan
 • Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan
 • Silvana Hed, Konsthögskolan
 • Marta Malmsten, Teaterhögskolan                             
 • Fredrik Haller, Teaterhögskolan

Val till dekan/prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelser för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 ska förrättas under 2017. Som ett första steg i denna process ska en valberedning väljas.

Nomineringstiden till valberedning rörande Fakultetsstyrelse, Dekan, Prodekan samt Universitetskollegiet är nu avslutad och har gett nedanstående förslag till sammansättning av valberedningen. Denna sammansättning är baserad på

 • Att antalet ledamöter skall vara 7 personer
 • De skall fördelas med 3 st. representerandes Musikhögskolan, 2 st. representerandes Konsthögskolan samt 2 st. representerandes Teaterhögskolan
 • Att majoriteten (således 4 st.) av ledamöterna skall vara företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare
 • Antalet nomineringar
 • Jämställd sammansättning av ledamöterna

Nomineringsprocessen har gett följande förslag:

FÖRSLAG TILL VALBEREDNING:

Håkan Rydin, Musikhögskolan

Anna Cronberg, Musikhögskolan

Hans Pålsson, Musikhögskolan

Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan

Silvana Hed, Konsthögskolan

Marta Malmsten, Teaterhögskolan

Fredrik Haller, Teaterhögskolan

 

Valet genomförs 20 april - 4 maj

Sammanräkning av valresultatet kommer att ske den 5 maj kl.14.00 i Konstnärliga fakultetens sammanträdesrum, Bergsgatan 31B.

 


Val till valberedning

Alla röst- och nomineringsberättigade uppmanas härmed att nominera kandidater för uppdraget som ledamot i konstnärliga fakultetens valberedning. Kanslichefen upprättar efter nomineringarna ett förslag. De röstberättigade tar därefter ställning till förslaget genom val.

Nomineringar görs genom att kryssa för ett eller flera namn på bifogad lista. Förslaget ska ha inkommit till konstnärliga fakultetens kansli, Box 8084, 200 41 Malmö, eller per e-post till Christian [dot] Moller [at] kanslik [dot] lu [dot] se senast den 21 mars 2017.


All those eligible for nominating and electing are hereby called upon to submit proposals on who you think should be included in the Nomination Committe of the Faculty of Fine and Performing Arts. The faculty director will prepare a proposition.  The voters then take a stand on the proposal through election.

Nominations are made by ticking one or several names on the attached list. The proposal must be submitted to the Faculty Office, PO Box 8084, 200 41 Malmö, or by e-mail Christian [dot] Moller [at] kanslik [dot] lu [dot] se no later than March 21, 2017.

Med vänliga hälsningar

Christian Möller

 

Röstlängd konstnärliga fakulteten 2017
Valprotokoll val 2017-05-05