Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan

Vid Konstnärliga fakulteten

För att hålla våra utbildningars kvalitet på en hög nivå, för den konstnärliga fakulteten en nära dialog med kulturinstitutioner, kulturliv och skola där studenternas anställningsbarhet och möjligheter till egen konstnärlig verksamhet beaktas. Dialogen gynnar också kompetensutveckling och meritering av medarbetare. Många av fakultetens lärare verkar även utanför universitetet och har stora erfarenheter av samverkan med det omgivande samhället. 

Inter Arts Center

Fakultetens plattform för tvärvetenskaplig forskning, Inter Arts Center (IAC), har till uppgift att stödja samarbeten mellan konstnärer, externa artister och forskare samt mellan fakulteten och Lunds universitet. IAC har även i uppdrag att koordinera fakultetens tvärdisciplinära samarbeten inom universitetet. Exempel på det är deltagandet i samverkansinitiativet Narrating Climate Futures och utbildnings­ och forskningsinitiativet Crocus på Campus Helsingborg. 

Kultursamverkan

2018 fattade Lunds universitet beslut om en strategi för kultursamverkan med målet att konstnärliga kompetenser ska verka tillsammans med övrig vetenskaplig kunskapsbildning och i ännu större utsträckning bidra till ökad framgång inom utbildning och forskning. Målet är också att konstnärliga och kulturella verksamheter och kompetenser ska vara självklara och väl kända delar av Lunds universitet. Strategin är en del av Lunds universitets strategiska plan (2017-2026).

Kulturstrategin innehåller konkreta åtgärder inom de tre delarna kulturliv, konstnärlig kunskapsbildning samt universitetets publika kulturverksamheter. 

 

Sidan är under konstruktion

KONTAKT

Christian Skovbjerg Jensen
Director IAC
christian [at] iac [dot] lu [dot] se
+46 (0)40 32 57 55

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se